Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

O nás

Základem výchovně vzdělávací práce našich pedagogů je, aby žáci při zdejším léčebném pobytu neztratili kontakt se svou kmenovou školou.

Co tím myslíme → každý žák sem přijede se svým ŠVP, svými učebnicemi a i sešity. Specifikem naší pedagogické práce je maximální individuální přístup ke každému dítěti. S tím souvisí snaha pedagoga a žáka splnit konkrétní individuální vzdělávací plán na dobu pobytu v léčebně.

Naším cílem tedy je, aby žák nezameškal zadané učivo v hlavních předmětech, které souběžně probírají jeho spolužáci v kmenové škole.

Pro dětské pacienty dětské lázeňské léčebny je určitě důležitá i jistá psychická pohoda, protože ví, že až se vrátí domů a do své školy, nebudou se školními znalostmi daleko za spolužáky. Žáci se zde naučí samostatnosti a soustředit se jen na svou zadanou práci. Respektují své nové spolužáky, protože každý z nich má jiný úkol a neměli by se vzájemně rušit. Učí se tím také toleranci a vzájemné pomoci.

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28