Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

Historie a současnost školy

Kynžvartské lázně byly odjakživa vyhledávané pro svůj velmi čistý vzduch s blahodárnými účinky a také pro nádherný výhled do kraje. Lázně leží v poloze chráněné proti severním větrům v nadmořské výšce 723 m nad mořem a nad pásmem přízemních mlh.

Do roku 1950 se zde léčili dospělí. Od roku 1950 zde začaly celoročně pobývat děti, které se doléčovaly z prodělané nemoci černého kašle. V té době zde také vznikla škola se třídami ZDŠ a třemi třídami MŠ. I tehdy se dbalo, aby žáci nezameškali učivo kmenové školy.

Děti se ve škole poznávaly a sbližovaly, uzavíraly přátelství. Učitelé spolupracovali s kulturní referentkou a společně zajišťovali pro děti různé akce. Například koncerty, divadelní představení, výlety po okolních hradech a zámcích, besedy. V tehdejší době jezdily do lázní pouze samotné děti bez doprovodu rodičů a to na dobu 8 týdnů. V té době bylo také jednotné učivo, osnovy a učebnice.

Současná situace je jiná. Žáci se učí podle individuálních plánů a školních vzdělávacích plánů své kmenové školy. A my, učitelé školy při Léčebných lázních, požadavky jednotlivých škol respektujeme. Tím předcházíme psychické deprivaci žáků, kteří těžce nesou změny prostředí, vyučujících, spolužáků a odtržení od rodiny a zázemí. S rodiči i učiteli komunikujeme během pobytu jejich dětí telefonem, maily i osobně.

Jsme si vědomi základní myšlenky, že žáci ZŠ a děti MŠ se sem přijeli především léčit a my, pedagogové se snažíme respektovat požadavky zdravotníků. Velmi si vážíme práce lékařů a zdravotníků. Nicméně je důležité si uvědomovat, že škola i školka zde podporují osobnostní rozvoj dětí, tak aby měly podobné možnosti, na které jsou zvyklé doma a to v učení, přípravě do školy a vyžití ve školce. Základní i mateřská škola velmi významně doplňují význam komplexnosti léčby malého pacienta a jeho psychické pohody.

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28