Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

Informace pro kmenovou školu

Vážení kolegové,
protože žák/žákyně vaší školy bude v příštích týdnech navštěvovat naši základní školu při léčebně, dovolujeme si vám v zájmu prospěchu žáka a spokojenosti rodičů sdělit několik informací o našem způsobu výuky.

Informace pro kmenovou školu - Základní a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně KynžvartSoučasně si vás dovolujeme požádat o spolupráci a to o poskytnutí požadovaných materiálů.

Délka lázeňského pobytu dětí je obvykle 28 dní (s možností prodloužení, v závislosti na druhu indikace). Vyučování probíhá denně ve 2 – 3 hodinových blocích, občas i nepravidelně před, mezi nebo až po lázeňských procedurách a léčebných zákrocích. Nesmíme zapomínat, že žáci zde pracují pro ně v nezvyklých podmínkách a bez rodinného zázemí. Zdravotní úkony stojí v režimu dne na prvním místě.

Týdenní hodinové dotace ve vyučovaných předmětech jsou následující:

 • 1. – 3. ročník:
  • ČJ  5 – 6 hodin,
  • M 3 hodiny,
  • Prvouka 1 – 2 hodiny,
  • Cizí jazyk 1 – 2 hodiny
 • 4. – 5. ročník:
  • ČJ  3 hodiny,
  • M 2 – 3 hodiny,
  • VL 2 hodiny,
  • PŘ 1 hodina,
  • Cizí jazyk 2 hodiny
 • 6. – 9. ročník:
  • ČJ 2 – 3 hodiny,
  • M 2 – 3 hodiny,
  • Cizí jazyk 2 hodiny,
  • Př, F, D, Z, CH 1 hodiny

Vyučováni jsou žáci ve třídách složených ze dvou (někdy i více) postupných ročníků, z různých míst naší republiky a s odlišným časovým rozsahem probraného učiva a hlavně odlišnými školními vzdělávacími plány. Individuálním přístupem ke každému žákovi se snažíme o plynulé a návazné pokračování vaší školní práce, podle vašeho individuálního učebního plánu.

Stanovte si a napište nám rozsah učiva, který by měl žák za dobu pobytu probrat, tj. strana od …. do…. , a informujte nás v dotazníku o speciálních potřebách žáka a dohlédněte, prosím, aby žák přijel se všemi potřebnými učebnicemi, pracovními sešity a psacími potřebami.

Žáci mají přístup k internetu a mohou být se svou kmenovou školou v každodenním spojení. Snažíme se žákům poskytovat emocionální pohodu a víme, jak velmi prospěšné pro žáka je, když s ním kmenová škola prostřednictvím e-mailů, rodičů, kamarádů, dopisem či telefonem udržuje kontakt.

Na konci pobytu žáka vám zašleme zpětnou zprávu, kde vás informujeme o hodnocení a probraném učivu. Zároveň vás žádáme o následné vyplnění zprávy pro ZŠ při LL LK – tedy pro nás.

Zpráva pro ZŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart – návratka
(dokument DOCX, velikost 0,1 MB)

Prosíme vás, abyste v hodnocení a klasifikaci po návratu žáka ze ZŠ při dětské lázeňské léčebně postupovali citlivě a pomohli mu společně s rodiči zpětně se zapojit do kolektivu třídy. Jakékoli informace či dotazy nám můžete také poslat e-mailem nebo telefonovat.

Děkujeme za spolupráci
Mgr. Dana Vondrášková
ředitelka školy

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28