Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

Informace pro rodiče žáka ZŠ

Vážení rodiče žáka/žákyně ZŠ,
vaše dítě bude při pobytu v léčebných lázních navštěvovat také základní školu.

Ředitelství základní školy a třídy ZŠ se nachází v samostatné budově v areálu dětské léčebny.  Další třídy ZŠ najdete na léčebném domě Záboj.

Informace pro rodiče žáka ZŠ - Základní škola a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně KynžvartVyučování

Ve škole vyučujeme žáky 1. – 9. ročníku a poskytujeme konzultace studentům nižších ročníků středních škol.               V rozvrhu jsou zařazeny všechny předměty kromě výchov /hudební, pracovní, tělesné, literární/.  Žáci jsou vyučováni podle vzdělávacích programů svých kmenových škol /ŠVP – školní vzdělávací program/. Děti si musí s sebou přivézt všechny potřebné učebnice, sešity a pracovní sešity. V případě, že vyučující odmítne dát sešity s sebou, vybavte své dítě náhradními sešity.

Žákům umožňujeme doučování hlavních předmětů. Doučování je zpravidla jednou týdně a po domluvě s vyučujícím.

Dotazník

Spolu se zdravotními dotazníky dostáváte i dotazník pro kmenovou školu a pro vás, rodiče. Tímto vás v zájmu Vašeho dítěte žádáme o pečlivé prostudování, vyplnění a podepsání dotazníku. Jsou tam důležité údaje, které je nutné vámi PODEPSAT – a to informovaný souhlas o zařazení vašeho dítěte do zdejší školy při LL Lázně Kynžvart. Podepsaný dotazník pak předejte kmenové škole – třídnímu učiteli vašeho dítěte a požádejte ho o pečlivé vyplnění.
Evidenční list žáka_2018

Navštivte nás

Vážení rodiče, zveme vás, abyste při nástupu vašeho dítěte na léčebný pobyt naši školu navštívili. Seznámíte se zde podrobněji s průběhem výchovně vzdělávacího procesu a můžete nám sdělit některé informace a přání vztahující se k vašemu dítěti.

Informace o žácích podáváme rodičům také při odjezdu a případně po domluvě kdykoliv v průběhu pobytu.

Přejeme vám i vašim dětem radostné a pohodové přípravy na lázeňský pobyt.

Mgr. Dana Vondrášková
ředitelka školy

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28