Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

Organizace výuky

Do Lázní Kynžvartu přijíždějí děti z celé České republiky a školu zde navštěvují všichni žáci, kterých se týká povinná školní docházka.
Délka léčebného pobytu je zpravidla 28 dní.
Náš ŠVP /školní vzdělávací program/ se jmenuje „CESTA ZA ZDRAVÍM“.
Obsah a průběh výuky je přizpůsoben zdravotnímu stavu žáků a má velmi individuální charakter.

Výuka žáků probíhá podle vzdělávacích plánů jejich kmenových škol.

Naši učitelé zohledňují adaptační problémy a snaží se zajistit návaznost učiva při přechodu žáka z kmenové školy. Žáci jsou vyučováni individuálně a ve sníženém počtu vyučovacích hodin denně. Záznam o prospěchu a chování žáka po dobu docházky do naší školy je zasílán při odjezdu žáka elektronicky nebo poštou kmenové škole.

Výuka probíhá v blocích:

Vyučované předměty:

1. stupeň ZŠ

 • Matematika
 • Český jazyk /psaní, čtení/
 • Prvouka
 • Vlastivěda
 • Přírodověda
 • Cizí jazyk – Aj /netýká se zájmových kroužků/

2. stupeň ZŠ

 • Matematika
 • Český jazyk
 • Přírodopis
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Cizí jazyk – Aj

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28